تورم به ۲۶ درصد رسید

0
731

تورم به ۲۶ درصد رسید

 

اخبار,اخبار اقتصادی,تورم شهریور 97

مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییر شاخص کل در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢۵.٧ درصد است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در شهریور ماه ١٣٩٧ را منتشر شد.

 

خانوار های کشور

در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١٣۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان­ و ­­بلوچستان با ١٠.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٣.۴ درصد افزایش است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢۵.٧ درصد است.

 

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال­ و بختیاری (٣٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩.٧ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان چهارمحال ­و بختیاری به طور متوسط ۶.۴ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۶.٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١١.٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (١۴.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (٨.٩ درصد) است.

 

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه ۵.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

 خانوارهای شهری

در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ١٣۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.٣ درصد افزایش نشان می دهد.

 

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان­ و ­­بلوچستان با ٩.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٣.۴ درصد افزایش است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢۵.٧ درصد است.

 

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال­ و بختیاری (٣١.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩.١ درصد) است، یعنی خانوارهای ساکن استان چهارمحال­ و بختیاری به طور متوسط ۵.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۶.۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١١.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (١۵.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خراسان رضوی (٩.١ درصد) است.

 

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه ۶.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد.

 

 خانوارهای روستایی

در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۵.۵١ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

 

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ سیستان­ و ­­بلوچستان با ١١.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان  با ٣.۴ درصد افزایش است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢۶.١ درصد است.

 

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان چهارمحال­ و بختیاری (٣۴.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٨.۶ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان چهارمحال ­و بختیاری به طور متوسط ٨.۶ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ٧.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٠.٧ درصد رسید.

 

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١۴.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۶.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه ٧.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

منبع بیتوته beytoote.com

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید