آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت هشتم – Character

0
857

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت هشتم – Character

 
کاراکتر در جاوا

کلاس کاراکتر در جاوا

به طور معمول، هنگامی که ما با کاراکترها کار می کنیم، از نوع داده اولیه کاراکتر استفاده می کنیم.
مثال:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
char ch = 'a';
// Unicode for uppercase Greek omega character
char uniChar = '\u039A';
// an array of chars
char[] charArray ={ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' };

با این حال در توسعه، ما با شرایطی مواجه می¬شویم که در آن نیاز به استفاده از اشیاء به جای انواع داده اولیه است. به همین منظور ، جاوا کلاس wrapper کاراکتر( Character ) را برای نوع داده ی اولیه کاراکتر فراهم کرده است.

کلاس کاراکتر (Character class) تعدادی متد های کلاس مفید (به عنوان مثال،static ) را برای دستکاری کاراکترها ارائه می دهد. شما می توانید یک شی Character با سازنده Character ایجاد کنید:

۱
Character ch = new Character('a');

کامپایلر جاوا نیز یک شی Character برای شما تحت برخی از شرایط ایجاد می کند. به عنوان مثال، اگر شما یک کاراکتر ابتدایی را به متد بدهید که انتظار داشت یک شی بگیرد، کامپایلر به طور خودکار برای شما char به Character تبدیل می کند. اگر تبدیل به روش دیگری انجام شود، این ویژگی autoboxing یا unboxing نامیده می شود.
مثال:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
// Here following primitive char 'a'
// is boxed into the Character object ch
Character ch = 'a';
// Here primitive 'x' is boxed for method test,
// return is unboxed to char 'c'
char c = test('x');

دنباله Escape:

کاراکتر جلوی بک اسلش (\) دنباله Escape است و معنی خاصی برای کامپایلر دارد.
کاراکتر خط جدید (\n) بارها در این آموزش در دستور System.out.println()برای رفتن به خط بعدی پس از چاپ رشته شده استفاده شده است.
جدول زیر توالی escape را در جاوا نشان می دهد:

Escape SequenceDescription
\tاز نقطه ای در متن که این عبارت تایپ شود ۸ کاراکتر فضای خالی یا فاصله در خروجی ایجاد می شود
\bیک بک اسپیس درج می کند
\nیک خط جدید در خروجی چاپ می کند
\rدر این نقطه به متن یک بازگشت نورد (carriage return) اضافه می کند.
\fدر این نقطه یک form feed به متن اضافه می کند.
\’در این نقطه یک کاراکتر تک نقل قول (single quote) به متن اضافه می کند
\”در این نقطه یک کاراکتر نقل قول دوگانه (double quote) به متن وارد می کند.
\\در این نقطه یک کاراکتر بک اسلش به متن اضافه می کند.

هنگامی که یک توالی escape در دستور چاپ دیده می شود ، کامپایلر آن را تفسیر می کند.

مثال:
اگر می خواهید علامت نقل قول در نقل قول تان قرار دهید باید دنباله escape نقل قول یعنی \” را در نقل قول استفاده کنید:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
public class Test {
   public static void main(String args[]) {
      System.out.println("She said \"Hello!\" to me.");
   }
}

این مثال نتیجه ی زیر را تولید خواهد کرد:

She said “Hello!” to me.

متدهای Character:

در اینجا لیستی از چند نمونه از متد های مهم که تمام زیر کلاس های کلاس Character پیاده سازی شده اند مشاهده می کنید:

SNMethods with Description
۱isLetter()تعیین می کند که آیا مقدار مشخص شده ی char یک حرف است.
۲isDigit()تعیین می کند که آیا مقدار مشخص شده ی char یک عدد است.
۳isWhitespace()تعیین می کند که آیا مقدار مشخص شده ی char یک فضای خالی است.
۴isUpperCase()تعیین می کند که آیا مقدار مشخص شده ی char یک حرف بزرگ است.
۵isLowerCase()تعیین می کند که آیا مقدار مشخص شده ی char یک حرف کوچک است.
۶toUpperCase()شکل حرف بزرگ از یک مقدار مشخص شده ی char را بازمی گرداند.
۷toLowerCase()شکل حرف کوچک از یک مقدار مشخص شده ی char را بازمی گرداند
۸toString()یک شی String را برمی گرداند که نشان می دهد کاراکتر تعیین شده یک رشته کاراکتر می باشد.

برای مشاهده لیست کامل متدها، لطفا به java.lang.Character API مراجعه کنید.

منبع بیتوته beytoote.com

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید