آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت چهارم – مولفه ها

0
405

آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت چهارم – مولفه ها

 

مولفه های برنامه کاربردی در اندروید

اگر مایلید بدونید که مولفه های برنامه کاربردی اندروید چی هستند و این مولفه ها چه کاربردی دارند با ما همراه شوید.

مولفه های برنامه کاربردی بلوک های ضروری ساختار برنامه کاربردی اندروید می باشند. این مولفه ها آزادانه توسط فایل manifest برنامه کاربردی AndroidManifest.xml که هر مولفه از برنامه کاربردی و چگونگی تعامل آنها را توصیف می کند همراه است.

چهار مولفه اصلی وجود دارد که می توانند در برنامه های کاربردی اندروید استفاده شوند. این مولفه ها عبارتند از:

ComponentsDescription
ActivitiesThey dictate the UI and handle the user interaction to the smart phone screen
ServicesThey handle background processing associated with an application.
Broadcast ReceiversThey handle communication between Android OS and applications.
Content ProvidersThey handle data and database management issues.

Activity

یک activity نشان دهنده یک صفحه نمایش با یک رابط کاربری است، in-short Activity اقداماتی بر روی صفحه نمایش انجام می دهد. برای مثال، برنامه ایمیل یک activity دارد که لیست ایمیل های جدید را نشان می دهد، activity دیگری برای نوشتن ایمیل، و activity دیگری برای خواندن ایمیل دارد. اگر برنامه کاربردی بیش از یک activity داشته باشد، باید یکی از آنها به عنوان activity که هنگام راه اندازی برنامه کاربردی نمایش داده شود، مشخص شود.

یک activity به عنوان یک زیر کلاس از کلاس Activity بصورت زیر پیاده سازی می شود:

Services

سرویس مولفه ای است که در پس زمینه برای انجام عملیات طولانی مدت اجرا می شود. به عنوان مثال، یک سرویس ممکن است موسیقی ای را در پس زمینه پخش کند در حالی که کاربر در یک برنامه متفاوت است، یا ممکن است داده هایی را از شبکه واکشی کند بدون اینکه تعامل کاربر با فعالیت مسدود شود.

یک سرویس به عنوان یک زیر کلاس از کلاس Service به صورت زیر پیاده سازی می شود:

۱
۲
۳
public class MyService extends Service {
}

Broadcast Receivers

Broadcast Receivers به پیام های پخش شده از برنامه های دیگر و یا از سیستم پاسخ می دهد. به عنوان مثال، برنامه های کاربردی همچنین می توانند پخش را شروع کنند تا به برنامه های کاربردی دیگر اجازه دهند تا بدانند که برخی از داده ها برای دستگاه دانلود شده اند و برای استفاده آنها نیز در دسترس است ، این Broadcast Receiver است که این ارتباطات را رهگیری و اقدام مناسب را شروع خواهد کرد.

یک broadcast receiver به عنوان یک زیر کلاس از کلاس BroadcastReciever پیاده سازی می شود شده و هر پیامی که پخش می شود به عنوان یک شیء Intent است.

۱
۲
۳
۴
۵
public class MyReceiver  extends  BroadcastReceiver {
   
   public void onReceive(context,intent){}
}

Content Providers

مولفه Content Providers داده های یک برنامه کاربردی را به دیگر برنامه ها در صورت درخواست تامین می کند. چنین درخواست هایی توسط متدهای کلاس ContentResolver استفاده می شوند. داده ها ممکن است در سیستم فایل ، پایگاه داده یا در جایی دیگر به طور کامل ذخیره شوند.

Content Providers به عنوان یک زیر کلاس از کلاس ContentProvider پیاده سازی شده و باید مجموعه استاندارد رابط های برنامه کاربردی API را که برنامه های کاربردی دیگر را قادر به انجام تعاملات می کند، پیاده سازی کند.

۱
۲
۳
۴
۵
public class MyContentProvider extends  ContentProvider {
   
   public void onCreate(){}
}

مولفه های دیگر
مولفه های اضافی دیگری وجود دارند که در ساختار نهادهای ذکر شده در بالا، منطق آنها، و ارتباطات بین آنها استفاده می شود. این مولفه ها عبارتند از:

ComponentsDescription
FragmentsRepresents a portion of user interface in an Activity.
ViewsUI elements that are drawn on-screen including buttons, lists forms etc.
LayoutsView hierarchies that control screen format and appearance of the views.
IntentsMessages wiring components together.
ResourcesExternal elements, such as strings, constants and drawable pictures.
ManifestConfiguration file for the application.

 

منبع بیتوته beytoote.com

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید