آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت پنجم – شروع برنامه نویسی

0
813

آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت پنجم – شروع برنامه نویسی

 

Hello World

می خواهید برنامه نویسی واقعی با چارچوب اندروید را شروع کنید اما نمی دونید چطور. با ما همراه باشید تا با یک برنامه ساده شروع کنیم و قدم به قدم به یک برنامه نویس اندروید حرفه ای تبدیل شوید.

اجازه دهید برنامه نویسی واقعی با چارچوب اندروید را شروع کنیم. قبل از اینکه شما شروع به نوشتن اولین مثال خود با استفاده Android SDK کنید، شما باید مطمئن شوید که محیط توسعه اندرویدخود را بدرستی نصب و راه اندازی کرده اید که در آموزش راه اندازی محیط اندروید توضیح داده شده است. من همچنین  فرض می کنیم که شما دانش کمی در باره کار با Eclipse IDE دارید.

بنابراین نوشتن برنامه اندروید ساده ای که “Hello World!” را چاپ خواهد کرد را شروع می کنیم.

ایجاد پروژه

اولین قدم برای ایجاد یک برنامه کاربردی اندروید ساده با استفاده از Eclipse IDE است. مسیر <- File Project<- New   را دنبال کنید و در نهایت گزینه Android New Application wizard را از لیست جادوگر انتخاب کنید. حالا نام برنامه را HelloWorld با استفاده از پنجره ویزارد به شرح زیر وارد کنید:

android new app

در مرحله بعد، دستورالعمل ها را دنبال کنید و تمام نوشته های دیگر را به عنوان پیش فرض تا مرحله نهایی نگهداری کنید. هنگامی که پروژه خود را با موفقیت ایجاد کردید، شما وارد صفحه پروژه خواهید شد. شکل زیر –

android app

معرفی فایل های موجود در پروژه اندروید

قبل از اینکه برنامه خود را اجرا کنید، شما باید با چند پوشه ها و فایل در پروژه اندرویدآشنا شوید –

android project

S.N.Folder, File & Description
۱srcThis contains the .java source files for your project. By default, it includes an MainActivity.java source file having an activity class that runs when your app is launched using the app icon.
۲genThis contains the .R file, a compiler-generated file that references all the resources found in your project. You should not modify this file.
۳binThis folder contains the Android package files .apk built by the ADT during the build process and everything else needed to run an Android application.
۴res/drawable-hdpiThis is a directory for drawable objects that are designed for high-density screens.
۵res/layoutThis is a directory for files that define your app’s user interface.
۶res/valuesThis is a directory for other various XML files that contain a collection of resources, such as strings and colours definitions.
۷AndroidManifest.xmlThis is the manifest file which describes the fundamental characteristics of the app and defines each of its components.

بخش زیر توضیح خلاصه ای از چند فایل مهم برنامه است.

فایل Main Activity

کد main activity یک فایل جاوا MainActivity.java است. main activity فایل برنامه واقعی است که در نهایت به یک فایل اجرایی Dalvik تبدیل و برنامه شما را اجرا می کند. در ادامه کد پیش فرض تولید شده توسط جادوگر یرنامه برای برنامه Hello World! آورده شده است –

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
package com.example.helloworld;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.support.v4.app.NavUtils;
public class MainActivity extends Activity {
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
   }
   
   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
      return true;
   }
}

در اینجا، R.layout.activity_main اشاره به فایل activity_main.xml واقع در پوشه res/layout دارد. متد onCreate() یکی از متدهای بسیاری است که وقتی یک فعالیت لود شد به تصویر کشیده می شود.

فایل Manifest در اندروید

هر مولفه ای که شما آن را به عنوان بخشی از برنامه خود توسعه می دهید، باید تمام مولفه های آن را در یک manifest.xml که در ریشه پوشه پروژه برنامه قرار دارد، اعلان کنید. این فایل به عنوان رابط بین سیستم عامل اندروید و برنامه شما کار می کند ، به طوری که اگر شما مولفه خود را در این فایل تعریف نکنید، توسط سیستم عامل در نظر گرفته نخواهد شد. به عنوان مثال، فایل manifest پیش فرض مشابه فایل زیر خواهد بود –

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.example.helloworld" android:versionCode="۱" android:versionName="۱.۰" >
   
   <uses-sdk android:minSdkVersion="۸" android:targetSdkVersion="۲۲" />
   
   <application android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:theme="@style/AppTheme" >
       
       <activity android:name=".MainActivity" android:label="@string/title_activity_main" >
       
          <intent-filter>
             <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
             <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
          </intent-filter>
       
       </activity>
       
   </application>
</manifest>

در اینجا برچسب های <application>…</application> مولفه مربوط به برنامه را محصور می کنند. ویژگی android:icon به آیکون برنامه موجود تحت  res/drawable-hdpiاشاره می کند. برنامه از تصویری به نام ic_launcher.png واقع در پوشه drawable استفاده می کند.

تگ <activity> برای تعیین یک فعالیت استفاده می شود و ویژگی android:name نام کامل کلاس توصیف شده از زیر کلاس Activity را مشخص می کند و ویژگی  android:label   رشته ای را به عنوان برچسب برای فعالیت مشخص می کند. شما می توانید فعالیت های متعدد  را با استفاده از تگ <activity> مشخص کنید.

action به منظور فیلتر android.intent.action.MAIN نام دارد تا نشان دهد که این فعالیت به عنوان نقطه ورود برای برنامه عمل می کند.  category برای intent-filter،  android.intent.category.LAUNCHER نام دارد که نشان می دهد که برنامه را می توان از آیکون راه اندازی دستگاه راه اندازی کرد.

@string به فایل strings.xml اشاره دارد که در زیر توضیح داده شده است. از این رو، @string/app_name به رشته APP_NAME تعریف شده در فایل strings.xml که “HelloWorld” است اشاره دارد. با روشی مشابه، سایر رشته ها در برنامه قرار می گیرند.

در زیر لیستی ازتگ هایی که شما در فایل manifest خود برای مشخص کردن مولفه های مختلف برنامه اندروید استفاده خواهید کرد آورده شده است:

  • عناصر <activity> برای فعالیت ها
  • عناصر <service> برای سرویس ها
  • عناصر <receiver> برای گیرنده های پخش (broadcast receivers)
  • عناصر <provider> برای ارائه دهندگان محتوا (content providers)

فایل Strings در اندروید

فایل strings.xml در پوشه res/values قرار دارد  و شامل تمام متن هایی است که برنامه شما از آنها استفاده می کند. به عنوان مثال، نام دکمه ها، برچسب، متن های پیش فرض، و انواع مشابه رشته ها در این فایل قرار دارند. این فایل مسئول محتوای متنی است. به عنوان مثال، فایل رشته پیش فرض مشابه زیر خواهد بود–

۱
۲
۳
۴
۵
۶
<resources>
   <string name="app_name">HelloWorld</string>
   <string name="hello_world">Hello world!</string>
   <string name="menu_settings">Settings</string>
   <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
</resources>

فایل R در پروژه اندورید

فایل gen/com.example.helloworld/R.java بین فایل های فعالیت جاوا مانند MainActivity.java و منابعی مانند strings.xml ارتباط ایجاد می کند. این فایل به صورت خودکار تولید می شود و شما نباید محتوای فایل R.java را تغییر دهید. در زیر یک نمونه از فایل R.java آورده شده است –

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
/* AUTO-GENERATED FILE.  DO NOT MODIFY.
 *
 * This class was automatically generated by the
 * aapt tool from the resource data it found.  It
 * should not be modified by hand.
 */
package com.example.helloworld;
public final class R {
   public static final class attr {
   }
   
   public static final class dimen {
      public static final int padding_large=0x7f040002;
      public static final int padding_medium=0x7f040001;
      public static final int padding_small=0x7f040000;
   }
   
   public static final class drawable {
      public static final int ic_action_search=0x7f020000;
      public static final int ic_launcher=0x7f020001;
   }
   
   public static final class id {
      public static final int menu_settings=0x7f080000;
   }
   
   public static final class layout {
      public static final int activity_main=0x7f030000;
   }
   
   public static final class menu {
      public static final int activity_main=0x7f070000;
   }
   
   public static final class string {
      public static final int app_name=0x7f050000;
      public static final int hello_world=0x7f050001;
      public static final int menu_settings=0x7f050002;
      public static final int title_activity_main=0x7f050003;
   }
   
   public static final class style {
      public static final int AppTheme=0x7f060000;
   }
}

فایل Layout در پروژه اندروید

activity_main.xml یک فایل Layout موجود در دایرکتوری res/layout است که توسط برنامه شما هنگام ساخت رابط کاربری آن ارجاع می شود. شما می توانید این فایل را مکررا اصلاح کنید تا طرح برنامه خود را تغییر دهید. برای برنامه “Hello World!” ، فایل زیر محتوای مربوط به طرح بندی (Layout) پیش فرض است–

۱
۲
۳
۴
۵
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" >
   
   <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_centerVertical="true" android:padding="@dimen/padding_medium" android:text="@string/hello_world" tools:context=".MainActivity" />
      
</RelativeLayout>

این یک نمونه از RelativeLayout ساده است که در یک فصل جداگانه به مطالعه و بررسی خواهد شد. TextView یک کنترل اندروید است که برای ساخت رابط کاربری گرافیکی GUI استفاده می شود و آن ویژگی های مختلفی مانند android:layout_width، android:layout_height وغیره را دارد که برای تنظیم عرض و ارتفاع و غیره کاربرد دارند. @string به فایل strings.xml قرار گرفته در فولدر res/values اشاره دارد. از این رو @string/hello_world به رشته hello تعریف شده در فایل strings.xml اشاره دارد که “Hello World!” است.

اجرای برنامه

حال برنامه Hello World! را که خودمان ایجاد کرده ایم اجرا می کنیم. فرض می کنیم شما AVD خود را در حالی که تنظیمات محیط را انجام می دادید ایجاد کرده اید. برای اجرای برنامه از Eclipse، فایل های activity یکی از پروژه هایتان را باز کرده و بر روی آیکون اجرا   از نوار ابزار کلیک کنید. Eclipse برنامه را روی AVD شما نصب می کند و آن را شروع می کند و اگر همه چیز با تنظیمات راه اندازی و برنامه شما خوب بود ، آن پنجره ی Emulator زیر را نمایش خواهد داد –

run android app

تبریک!!! شما اولین برنامه اندروید خود را توسعه دادید. پس آموزش های گام به گام ما را دنبال کنید تا  به یک توسعه دهنده بزرگ اندروید تبدیل شوید. بهتر از همه.

ایجاد برنامه کاربردی اندروید در Android studio

ابزارهای بسیاری برای توسعه برنامه های کاربردی اندروید وجود دارد. مانند per Google official android development اما از بین این ابزار توسعه، android studio به عنوان IDE رسمی برای اندروید شناخته شده است.

منبع بیتوته beytoote.com

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید